agaKorycka.pl - idź wyprostowana

Idź wyprostowana

Wiersz zrodzony z ciszy

Idź wyprostowana

wśród tych co na kolanach

gną się pod ciężarem zła

i bicz wielbią który jak lejce w szponach potwora

zamienia ich w niewolników cierpienia

 

Idź wyprostowana

wśród tych co pokornie i cicho

„jak Pan Bóg przykazał”

niosą swój krzyż

trzymając się go sztywno

jak sztandaru cnoty

 

Idź wyprostowana

wśród tych którzy krzyczą

żeś pyszna wyniosła zbyt dumna za mała

że „Błogosławieni cisi…”, którzy żyją

bez wiary, nadziei w nie-miłości

bo „Bóg tak chciał” „taki już los”…

 

Idź wyprostowana

wśród tych którzy świętość mylą z poddaniem

a życie z drogą krzyżową w Szeolu

 

Idź wyprostowana

wśród tych co wierzą w boga umarłych

martwe dusze

biedni ubodzy w duchu

pogubieni w świecie odwróconych wartości

 

Niechaj będą nasyceni

 

A Ty bądź wierna

Idź – –

Teraz pora na Twój ruch