Certyfikowana trenerka
języka ruchu oraz EFT

Wyraź swoją autentyczność, odkrywając mądrość swojego ciała

Nazywam się Aga Korycka-Sobotka i zapraszam do głębokiej podróży w tańcu i świadomym ruchu.

O mnie krótko

Wspieram proces budzenia świadomości w ciele, który otwiera nową ścieżkę poznania. Razem nauczymy się kroczyć drogą ucieleśnienia życia, by zbliżyć się do własnej prawdy. Dzięki temu zyskasz wewnętrzny kompas – ŚWIADOME CIAŁO – który będzie Cię wspierał w dalszej wędrówce.

W mojej pracy zapraszam do naturalnego ruchu, który przy odrobinie uważności, pozwala wyrazić się świadomemu ciału. Taki „autentyczny taniec” jest leczący i wspiera procesy terapeutyczne oraz rozwojowe.

Nasze ciało jest jak mapa, która zapisuje doświadczenia życiowe. Procesy zachodzące w organizmie, w tym choroby, różnorodne bóle, mogą dostarczać informacji o tym, co ważne w naszym rozwoju. Zwiększanie świadomości ciała wznosi nas na wyższy poziom inteligencji, poszerza perspektywę, bez konieczności rezygnowania z czegokolwiek. Przeprowadzę Cię przez proces poznawania języka Twojego ruchu w Twoim własnym tempie, z pasją i zaangażowaniem. Wierzę, że od ucieleśnienia własnej prawdy rozpoczyna się zmiana w świecie. Ty jesteś zmianą!

„Taniec autentyczny nadaje nieświadomości widzialną formę. Cała moja prawda porusza się tylko wewnątrz mnie, taktowana rytmem mojego serca. Moje głębokie poznanie możliwe jest tylko przez doznanie”.

Z czym się zmagasz?

brak przyjemności
z ruchu

Pomagam odnaleźć blokady w ciele, by swobodny taniec dawał Ci przyjemność, by odnaleźć sens i pasję w życiu

podjęcie trudnych
decyzji

Pomagam wykorzystać język Twojego ruchu, by dał Ci podpowiedzi, co wybrać, jaką drogą pójść

duże napięcie, stres, sztywność

Pomagam uwolnić napięcie, rozładować energię i wprowadzić miękkość i elastyczność do Twojego ciała

„ciężka głowa” – brak dostępu do czucia

Łączymy ciało z umysłem, rozum z sercem, aspekty męskie z kobiecymi, by w pełni realizować swój potencjał

Chciałabym Cię uwieść do zaciekawienia własną duszą, sposobem, w jaki się porusza, jak pachnie, czuje, smakuje, mówi, działa, nawet tym, co nosi.

Pomogę Ci odnaleźć dary ukryte w Twoim ciele

Nie będziemy sobie tego jedynie wyobrażać, opisywać, tworząc różnorodne narracje. Będziemy doświadczać, angażując czujące ciało, wkroczymy razem na ścieżkę ucieleśnienia i będziemy nią kroczyć w rytmie Twojego życiowego TAŃCA.

 

Dlaczego to takie ważne? Ruch biegnie tym samym kanałem, co emocje, zaś: „Zredukowana emocjonalność może stanowić (…) źródło zachowań irracjonalnych. (…) Siły intelektualne i doświadczanie stanów emocjonalnych podupadają razem”. Zatem korelacja między działaniem intelektu i uczuciami wskazuje, że tłumienie emocji, blokowanie sygnałów płynących z ciała może obniżać naszą zdolność kojarzenia i łączenia faktów, a przy tym – zubażać nasz sposób odbioru świata.
Por. A. Damasio, „Błąd Kartezjusza”

Całe nasze poznanie zaczyna się w ciele.

Nauczyciele i Klienci o mnie