Warsztaty cykliczne

To zajęcia grupowe tańca intuicyjnego i świadomej pracy z ciałem oraz medytacji ruchowych odbywające się co tydzień w Warszawie. Regularność spotkań, to samo miejsce i znajome twarze na sali stwarzają możliwość doświadczania głębokiej pracy rozwojowej w bezpiecznym środowisku.

Każde zajęcia dotyczą innego tematu, który jest eksplorowany w ruchu. Tematy dobierane są tak, by miały przełożenie na życie codzienne uczestników, wznosząc je na wyższy poziom – ogólnego dobrostanu, zadowolenia, komfortu i czerpania przyjemności z bycia autentycznym/autentyczną. Zmieniając jeden krok na sali, możesz zmienić całe swoje życie!

* Sesje indywidualne i warsztaty nie są terapią, a formą pracy rozwojowej, która może wspierać różnorodne procesy terapeutyczne. Jeśli jesteś w terapii, skonsultuj się ze swoim psychoterapeutą.

Ta forma praktyki jest dla Ciebie, jeśli:

 • lubisz przebywać w grupie świadomych osób;
 • chcesz nauczyć się wyrażać własną autentyczność;
 • chcesz pobyć sam/sama ze sobą;
 • chcesz zintegrować różnorodne procesy (życiowe, terapeutyczne);
 • chcesz czuć się komfortowo w ruchu wśród innych ludzi;
 • chcesz zyskać pewność siebie przy wystąpieniach publicznych;
 • chcesz czerpać radość z tańca;
 • chcesz rozwijać temat relacji;
 • chcesz wzmocnić poczucie własnego ja;
 • chcesz pozbyć się blokad i napięć w ciele;
 • chcesz dowiedzieć się, co lubi Twoje ciało, co mu służy;
 • chcesz się zrelaksować przy różnorodnej muzyce;
 • chcesz odpocząć po ciężkim dniu;
 • lubisz nurkować w głąb siebie;
 • poszukujesz bezpiecznej przystani – kręgu.

Zastanawiasz się, jak grupa może to wszystko pomieścić? Moje doświadczenie pokazuje, że jest to możliwe. Pracujemy w duchu otwartości na to, co żywe w ciele. Uczestnicy zajęć nie uczą się kroków (za wyjątkiem momentów, gdy proponuję tańce w kręgu), a rozpoznawania własnych odczuć z ciała. Nie ma poleceń, lecz zaproszenia do różnorodnych doświadczeń ruchowych. Nie ma przymusu, by podążać za proponowaną muzyką, lecz za własnym rytmem i dynamiką swojego ciała.

Oddech jest pierwszym ruchem, więc można uczestniczyć w zajęciach i być częścią grupy, po prostu oddychając z uważnością. Zachęcam, by nie opuszczać ciała w trudnych momentach i uczyć się być obecnym/obecną na swoich zasadach – po ciężkim dniu, z migreną, złym humorem, złością, smutkiem itp. Często okazuje się, że uczestnicy kończą zajęcia w zupełnie innym stanie, nie mogąc uwierzyć, jak ruch zwiększył przepływ, pozostawiając spokój.

Opis sposobu pracy:

Podstawowym narzędziem pracy jest język ruchu w ujęciu Laban-Bartenieff Movement System w połączeniu z elementami terapii tańcem i ruchem, improwizacją ruchową, Body Mind Centering, ruchem autentycznym, choreoterapią, medytacjami w ruchu. Na zajęciach stosowane są techniki projekcyjne, doświadczenia w relacji polegające na odzwierciedlaniu, dokształcaniu itp., a także pisanie i malowanie intuicyjne. Nasza praca nie jest terapią, ale pracą rozwojową, która może wspierać różnorodne procesy terapeutyczne.

Opis zajęć:

Krąg otwierający, w którym uczestnicy dzielą się tym, z czym przychodzą. Kierujemy uważność na oddech, odczucia z ciała i otwieramy „wewnętrzne oczy” na to, co jest w nas obecne i czym chcemy się podzielić z innymi. Jako prowadząca przedstawiam temat zajęć i nasłuchuję, czy spotyka się on z potrzebami i ogólnym nastrojem grupy.

Rozgrzewka, której celem jest przekierowanie świadomości i uwagi z głowy do ciała. Budujemy połączenia między umysłem a ciałem, rozumem a sercem. Rozgrzewka zawiera pierwsze jaskółki danego tematu. Jej celem jest spotkanie się z samym sobą w ruchu, osadzenie w danej przestrzeni i zbudowania poczucia bezpieczeństwa z innymi współuczestnikami. Może przypominać w swojej formie medytację ruchową.

Praca z tematem to główna część zajęć. W tej części zapraszam do kilku doświadczeń ruchowych pozwalających eksplorować temat spotkania.

Relaksacja, której celem jest domknięcie spotkania, osadzenie w ciele, regulacja układu nerwowego i powrót do chwili obecnej.

Krąg zamykający jest przestrzenią na podzielenie się refleksjami, przemyśleniami. To jak ponowne spotkanie przy ognisku po powrocie z podróży.

Co zyskasz?

 • kawał regularnej praktyki rozwojowej;
 • niezwykle pojemną i akceptującą grupę;
 • większą świadomość ciała;
 • autentyczność i swobodę – nie tylko w ruchu;
 • mnóstwo inspiracji do pracy własnej z tym, co wyłoni się w ruchu;
 • bezpieczną przestrzeń na doświadczanie;
 • dobry nastrój (ruch wydziela endorfiny, które polepszają samopoczucie);
 • poznanie najlepszego przyjaciela i doradcy w życiowej wędrówce — Twojego ciała;
 • „drugi mózg” – ucieleśnioną świadomość;
 • dobrą i mądrą zabawę;
 • przestrzeń na spotkanie ze sobą po męczącym dniu.

Obecnie w ofercie dostępne są dwa rodzaje
zajęć regularnych w Warszawie

TANIEC INTUICYJNY I ŚWIADOMA PRACA Z CIAŁEM:

To zajęcia dla kobiet i mężczyzn bez wymaganego doświadczenia tanecznego. Są to zajęcia rozwojowe, które łączą budowanie świadomości własnego ciała z życiowymi tematami (których doświadczamy w komfortowym i bezpiecznym ruchu) takimi jak: budowanie relacji, świadoma relaksacja, wyznaczanie granic, wyrażanie emocji, kreowanie nowych ścieżek, wytańczanie marzeń, odpuszczanie blokad i niewspierających myśli itp. Ruch intuicyjny wykonywany do muzyki staje się indywidualnym, naturalnym tańcem życia, który jest pogłębiany o wiedzę z zakresu języka ruchu. Zajęcia wspierają regenerację, uczą głębokiego odpoczynku i odnajdywania przyjemności w codziennych czynnościach. Na zajęciach wykorzystywane są techniki tańca terapeutycznego, ruchu autentycznego, języka ruchu (LBMS), medytacji ruchowej oraz pisania i malowania intuicyjnego.

TANIEC INTUICYJNY. MEDYTACJE W RUCHU:

Wieczorne zajęcia tańca intuicyjnego łączą w sobie relaksację, wyciszenie z aspektem rozwojowym. Każde z zajęć jest poświęcone innemu tematowi medytacji, która odbywa się w łagodnym, naturalnym ruchu. Nie jest wymagane żadne doświadczenie taneczne.
Medytacje taneczne opierają się na założeniu, że ruch nadaje nieświadomości widzialną formę, więc możliwe jest uzewnętrznienie, nadanie kształtów i barw głębokim procesom odbywającym się we wnętrzu. Zajęcia są wzbogacane o elementy pisania i malowania intuicyjnego. Rozpoczynają się i kończą w obejmującym doświadczenia uczestników kręgu.

Taniec intuicyjny i świadoma praca z ciałem

Taniec intuicyjny i świadoma praca z ciałem

Wiecznie zmieniająca się, rozkołysana świątynia, zbudowana z tańców, z tańców, które są modlitwami, jest świątynią przyszłości… Wszyscy jesteśmy jednością i dzielimy uniwersalną duszę, z której i dla której mamy tworzyć.

Warsztaty tematyczne

To zajęcia dla grup odbywające się średnio raz w miesiącu. Dotyczą konkretnego tematu, który ze względu na dłuższy czas spotkania (min. 3h) może być doświadczany na głębszym poziomie w różnych ćwiczeniach ruchowych.

Przykładowe tematy warsztatów: relacje, ja-inni, granice, liderowanie, wewnętrzny przepływ, podróż do serca, zasoby i potrzeby, kreowanie marzeń, męskość i kobiecość, przodkowie, alfabet języka ruchu itp. Istnieje możliwość zaprojektowania warsztatu na zamówienie dla konkretnej grupy docelowej, firmy lub instytucji. Jeśli chcesz zaproponować ciekawą formę pracy rozwojowej ludziom, których znasz, to opcja jest dla Ciebie!

Ogranicza nas tylko wyobraźnia!

* Sesje indywidualne i warsztaty nie są terapią, a formą pracy rozwojowej, która może wspierać różnorodne procesy terapeutyczne. Jeśli jesteś w terapii, skonsultuj się ze swoim psychoterapeutą.

Warsztaty tematyczne są dla Ciebie, jeśli:

 • Interesuje Cię konkretny problem, który chcesz zbadać w ruchu;
 • Lubisz wspólnie działać w grupie o podobnych zainteresowaniach;
 • Chcesz nawiązać nowe znajomości;
 • Chcesz poznać osoby, z którymi pracujesz z innej strony;
 • Zastanawiasz się, w jakich zadaniach sprawdzą się najlepiej Twoi pracownicy;
 • Zależy Ci, by Twój zespół rozwijał się harmonijnie;
 • Zależy Ci, by Twoi pracownicy nie brali tylu zwolnień;
 • Masz do rozwiązania problem relacyjny w Twoim zespole;
 • Zmagasz się z uporczywymi myślami, które obniżają wydajność pracy;
 • Masz niską samoocenę;
 • Potrzebujesz wzmocnić swoją pozycję lidera;
 • Nie chcesz opuszczać ciała, gdy musisz pracować głową;
 • Nie chcesz już grać siebie, a być sobą;
 • Chcesz wyrażać swoją autentyczność w życiu;
 • Chcesz dowiedzieć się, jak wzbogacić swoje zajęcia;
 • Chcesz wzbogacić ofertę swojej placówki o zajęcia świadomego ruchu;
 • Chcesz być bardziej twórczym w pracy;
 • Bliska Ci jest idea movementu, promowania naturalnego ruchu;
 • Wiesz, że ciało i umysł to jedno;
  Pracujesz z ruchem (np. joga, aerobik, fitness, taniec, trenerzy personalni) i chcesz wzmocnić świadomość ciała;
 • Chcesz zaproponować swoim klientom/pacjentom dobrą praktykę rozwojową związaną z ruchem, bo sam/sama pracujesz werbalnie (psychoterapeuci) lub manualnie (fizjoterapeuci/ masażyści).

Opis sposobu pracy:

Podstawowym narzędziem pracy jest analiza języka ruchu w ujęciu Laban-Bartenieff Movement System w połączeniu z elementami terapii tańcem i ruchem, a także choreoterapia, tańce w kręgu, improwizacja ruchowa, Body Mind Centering, ruch autentyczny, choreoterapia, medytacje ruchowe, techniki projekcyjne, doświadczenia w relacji polegające na odzwierciedlaniu, dokształcaniu, pisanie i malowanie intuicyjne. W zależności od branży stosuję język i metodologię skierowaną do mojej grupy docelowej.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w pracy na etacie w administracji rządowej bliskie mi są potrzeby zarówno pracowników, jak i kadry zarządzającej.

Z kolei praca twórcza – pisanie scenariuszy i reżyseria własnych filmów, praca z aktorami sprawia, że w środowisku artystycznym czuję się jak ryba w wodzie – korzystam z technik stosowanych przez J. Campbella, Ch. Voglera, M. Murdock, by moje warsztaty przypominały filmową podróż – tyle że prawdziwą, w głąb siebie.

Dziesiątki rozmów, które przeprowadziłam z przedstawicielami środowisk artystycznych opublikowane w książkach i własna praca badawcza sprawia, że dysponuję dużym zasobem wiedzy, którą potrafię wzbogacić o narzędzia języka ruchu i stworzyć warsztat szyty na miarę konkretnej grupy docelowej.

Posiadam także doświadczenie wykładowcy akademickiego, zatem z przyjemnością podzielę się swoją wiedzą z nauczycielami na każdym poziomie systemu edukacji.

Wreszcie jako mama kilkuletniego synka codziennie nabywam umiejętności pracy z dziećmi. Ciągle poszukuję nowych narzędzi kreatywnego wykorzystywania języka ruchu dla potrzeb najmłodszch, bo wierzę, że świadomość ciała pozwalająca na poznawanie siebie jest absolutnie kluczowym – choć niestety wciąż brakującym elementem – w procesie edukacji.

Masz swój pomysł na warsztat? Chcesz sprawdzić, czy możliwe jest zaadaptowanie narzędzi języka ruchu do Twojego tematu, Twoich ludzi, Twojej firmy lub placówki? A może masz konkretną grupę docelową, ale nie wiesz, co można im zaproponować? Porozmawiajmy! Razem sprawdzimy, czy ruszamy we wspólną podróż!

Pracując ze mną zyskujesz pełne zaangażowanie. Do każdej grupy i każdego tematu podchodzę indywidualnie, wkładając dużo serca w proces projektowania doświadczeń. Wysłucham Twoich potrzeb i zaopiekuję się potrzebami, z którymi przyjdzie grupa. Dobiorę język i strukturę warsztatu tak, by odpowiadała uczestnikom i pozwalała na osiągnięcie zamierzonych efektów. Wszystko w bezpiecznej atmosferze w duchu NVC.

agaKorycka.pl - warsztaty tematyczne

Taniec intuicyjny i świadoma praca z ciałem to bardzo plastyczne narzędzie, które może  wzbogacić różne podejścia i tematy. Sprawdź przykładowe obszary, które mogą nas połączyć:

Różnorodne formy pracy z ciałem

 • poznanie języka własnego ruchu jako narzędzia wzbogacającego zasób terapeuty/masażysty;
 • świadomość ciała i ruchu w porodzie; płodność ciała – płodność życia;
 • anatomia w ruchu – co mówią nasze kości?;
 • gruczoły w ruchu a autoregulacja;
 • metafory ruchowe – narządy wewnętrzne – emocje w pracy z pacjentem;
 • ciałoczułość w procesie ustalania diety;
 • odczytywanie sygnałów z ciała w procesie zmiany itp.

Psychologia, psychoterapia, rozwój

 • podróż do serca – jak rozpoznać język własnego serca?;
 • w sobie czy na zewnątrz – gdzie jest mi lepiej?;
 • jak wybrać życiową drogę – posłuchaj, co mówi Twoja intuicja;
 • trudne decyzje w ruchu – sztuka wyboru w oparciu o mądrość ciała;
 • odkryj swoje zasoby i wytańcz marzenia; 
 • siła rodu – medytacyjne spotkanie w ruchu z tematem przodków;
 • usłysz swój głos i ucieleśnij swoje prawdziwe ja – itp.

Biznes

 • self care w pracy biurowej;
 • szybkie sposoby na rozluźnienie i radzenie sobie ze stresem;
 • jak znaleźć dobrego przywódcę i jak dobrze się czuć jako lider?;
 • jak nie zgubić siebie, będąc w biurze?
 • program edukacyjny w zakresie słuchania własnego ciała i radzenia sobie ze stresem dla pracowników korporacji itp.

 

Edukacja

 • jak zainteresować dzieci/młodzież ruchem?;
 • jak budować świadomość własnego ciała od przedszkola?;
 • jak zadbać o swoje potrzeby i regenerację w pracy z dziećmi?;
 • wykorzystanie kategorii LBMS (Laban Bartenieff Movement System) w pracy z dziećmi/ młodzieżą;
 • zabawa a poczucie bezpieczeństwa w grupie i pomost do tworzenia zdrowych relacji itp.

Taniec

 • poczuj flow i wytańcz siebie;
 • uwolnij swoje ciało i wyraź swoją autentyczność;
 • poczuj znów radość z tańca;
 • poznaj swoje narzędzie pracy – ciało w ujęciu LBMS –warsztaty edukacyjne dla szkół tańca i instruktorów;
 • obudź swoją kreatywność i twórz własne sekwencje ruchowe itp.

Film, aktorstwo, fotografia

 • ciałopozytywność w obiektywie – czyli o poszukiwaniu własnej naturalności z pomocą aparatu;
 • ciało w naturze – fotografia i taniec;
 • ciało inaczej – jak nie grać siebie, będąc aktorem?;
 • poznaj język swojego ruchu i pokaż swoją indywidualność na scenie – tworzenie własnego podpisu ruchowego;
 • jak powiedzieć, nic nie mówiąc – budowanie metafor ruchowych w ujęciu LBMS;
 • pewny siebie na scenie, a za kulisami? – wykorzystanie języka ruchu do wzmocnienia poczucia własnej wartości i budowania mocnego self;
 • edukacyjny program warsztatów dla wykładowców/ twórców filmowych z technik pracy z ciałem, elementów języka ruchu LBMS, twórczego wykorzystania ruchu intuicyjnego w pracy ze studentami.

Ciało jest harfą duszy i od nas samych zależy czy wyda piękną i czystą melodię, czy dysonansem zgrzytliwym zadźwięczy.

Szkolenia online

Kursy online są doskonałą okazją zwiększenia świadomości ciała bez wychodzenia w domu. Wystarczy Internet, kawałeczek przestrzeni do ruchu i chwila dla siebie. Doświadczenie ostatnich lat pokazało, że taniec intuicyjny można praktykować w domowym zaciszu ze starannie przygotowanym materiałem zawierającym propozycje rozgrzewek z elementami języka ruchu, medytacje w ruchu czy podstawy tańca autentycznego.

Niewątpliwym atutem wszystkich oferowanych szkoleń online jest dostęp do rosnącej społeczności ludzi „żyjących w ciele” i praktykujących „ucieleśnione życie”. W specjalnie utworzonej grupie na Facebooku istnieje możliwość wymiany doświadczeń, zadawania pytań, a przede wszystkim poznania innych ludzi, których łączy przekonanie, że świadomy ruch ma działanie terapeutyczne, pozwala cieszyć się pełnią życia i krok po kroku „wytańczać” swoją wymarzoną drogę.

* Szkolenie nie jest terapią, a formą pracy rozwojowej, która może wspierać różnorodne procesy terapeutyczne. Jeśli jesteś w terapii, skonsultuj się ze swoim psychoterapeutą.

Ta forma praktyki jest dla Ciebie, jeśli:

 • Mieszkasz z dala od Warszawy, a chcesz karmić się mocą autentycznego ruchu;
 • Cenisz sobie czas, którego nie chcesz tracić na dojazdy;
 • Chcesz mieć dostęp do propozycji rozgrzewek i medytacji ruchowych w dowolnym miejscu i czasie;
 • Chcesz mieć wsparcie społeczności ludzi dzielących Twoje przekonania;
 • Zależy Ci na rozwoju osobistym, a zauważasz zastój, pracując tylko „głową”;
 • Wydaje Ci się, że w życiu utknąłeś/utknęłaś w „martwym punkcie”;
 • Chcesz dobrze rozpocząć dzień;
 • Potrzebujesz motywacji do ruchu;
 • Chcesz nauczyć się autoregulacji w łagodnym, naturalnym tańcu.

Opis kursu:

Każdy kurs zawiera cykl materiałów wideo zamieszczonych na dedykowanej platformie. Uczestnicy kursu uzyskują wiedzę merytoryczną, inspiracje do własnej praktyki ruchowej, dostęp do zamkniętej grupy na Facebooku oraz moje indywidualne wsparcie. Szczegółowe opisy konkretnych szkoleń zostaną zamieszczone w późniejszym terminie.

Przebieg kursu:

Zostanie podany w późniejszym czasie

Co zyskasz?

 • Wiedzę i doświadczenie, a więc poznanie połączone doznaniem;
 • Komfort praktyki w dowolnym miejscu i czasie;
 • Inspiracje do budzenia świadomości ciała;
 • Większą mobilność;
 • Poznawanie języka Twojego własnego ciała;
 • Umiejętność odczytywania w porę sygnałów wysyłanych przez ciało, zanim rozwinie się choroba;
 • Wsparcie społeczności;
 • Indywidualną opiekę;
 • Dobre samopoczucie;
 • Łagodność i akceptację siebie.

Cena jest zależna od konkretnego kursu zostanie podana w późniejszym terminie

Ciało jest harfą duszy i od nas samych zależy czy wyda piękną i czystą melodię, czy dysonansem zgrzytliwym zadźwięczy.

Kursy wprowadzające do języka ruchu i tańca intuicyjnego

To zajęcia indywidualne lub organizowane w małych 2-4-osobowych grupach, których celem jest zapoznanie uczestników z podstawowym „alfabetem” języka ruchu. Nauka odbywa się dwutorowo – poprzez ciało i umysł. W różnych doświadczeniach ruchowych odwiedzamy poszczególne kategorie, takie jak: BODY, EFFORT, SHAPE, SPACE opisane przez Rudolfa Labana oraz Irmgard Bartenieff, którzy wspólnie stworzyli spójny system LBMS (Laban Bartenieff Movement System).

Następnie opisujemy nasze odczucia oraz staramy się je nazwać, odnajdując adekwatną klasyfikację w systemie. Dzięki temu zarówno nasze ciało, jak i umysł uczy się nowego języka, zyskuje umiejętność nazywania odczuć płynących z ciała, wzmacniając w ten sposób świadomość.

* Kursy nie są terapią, a formą pracy rozwojowej, która może wspierać różnorodne procesy terapeutyczne. Jeśli jesteś w terapii, skonsultuj się ze swoim psychoterapeutą.

Ta forma praktyki jest dla Ciebie, jeśli:

 • rozpoczynasz swoją przygodę z pracą z ciałem;
 • chcesz zobaczyć, czy praca z językiem ruchu jest dla Ciebie;
 • planujesz udział w kursach  certyfikacyjnych o podobnej tematyce np. Kurs na trenera języka ruchu i świadomej pracy z ciałem; Zanurzenie w język ruchu u Agnieszki Sokołowskiej;
 • chcesz zwiększyć świadomość własnego ciała;
 • chcesz zyskać nowe narzędzie do rozwoju osobistego.

Co zyskasz?

 • poznanie i doznanie – wiedzę merytoryczną, przepuszczoną przez
  własne ciało;
 • bezpieczną atmosferę;
 • możliwość indywidualnej ekspresji;
 • możliwość rozmowy i wymiany  doświadczeń;
 • świadkującą obecność – feedback na temat Twojego, oryginalnego
  języka ruchu.