Miałaś być kimś, dziewczynko

Miałaś być kimś dziewczynko!

Miałaś wszystko wiedzieć!

Miałaś być najlepsza, najgrzeczniejsza, najmilsza!

Spójrz na siebie!

Gdzie jesteś?

Nie masz żadnej odpowiedzi 

Nie jesteś ikoną

Nikomu nie imponujesz

Jesteś pospolita 

Przeciętna 

Mała 

.

.

.

Czas 

Wewnętrznie upływa 

A ona się rozwija 

Powoli jak liść paproci 

Ciągle w ukryciu

W ciemności i ciszy

Wzrasta 

Konsekwentnie

Tylko to jej zostało

Ten cichy głos w sercu:

„Masz w sobie cząstkę boskości 

Jesteś godna, by być królową!”

.

.

.

Potężna w swej zwykłości 

Wielka w małości 

Mądra w swoim „nie wiem”

IkONA miłości 

ONA

Z dedykacją dla wszystkich Kobiet

Teraz pora na Twój ruch